การบริหารงานก่อสร้างภาคปฏิบัติ (Construction Management in Practice)

Date: 4, 11, 18, and 25 November 2023
Time: 09:00 - 16:00 hrs. 
Deadline of application: 26 October 2023
Registration fee: THB 25,000
 
About the course:
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบันเอไอที) ร่วมกับชมรม นักกฏหมายก่อสร้างจะจัดโครงการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร งานก่อสร้างหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างภาคปฏิบัติ (Construction Management in Practice) หลักสูตรนี้จะเน้น หลั การที่เป็นแก่นในการเพิ่มประสิทธภาพของการบริหาร โครงการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหางานก่อสร้าง นำเอากรณีตัวอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศมาวิเคราะห์ เพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้และช่วยในการกำหนดวิธีการแก้ไข ปัญหาที่เป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้ยังได้นำวิธีและเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างใน เชิงเทคนิค การบริหารสัญญาและการบริหารองค์กรเพื่อให้ การบริหารโครงการครอบคลุมทุกมิติ มีการปูแนวทางและ ให้คำแนะนำต่อเนื่องหลังจากจบโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือเริ่มธุรกิจงานก่อสร้างในอนาคต
 
Participant: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพจริงๆ รับสมัครเพียง 40 คน
 
สิ่งที่จะได้รับ: ประกาศนียบัตรหลังจากฝึกอบรม

ติดต่อสอบถาม: คุณภัณสิริฑ์ วสัษฐกัมพล โทร. 025245338 หรือ arjin@ait.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Stay In Touch

Please fill out all information below and you will receive an email within a 24 hour period for any further questions please fillup the form and our scheduling department and they will assist you.